Pincel de Repostería de silicona IRIS ABS 4335-S 843352 (479)